מאורסים דף49

סגור [x]
יוסף דב בער ברגמן בהר"ר יצחק זאב הי"ו
ישיבת קול תורה
ירושלים
פריידי ולנשטיין בהר"ר משה נחום הי"ו
1
רמת שלמה ירושלים
חיים מאיר זילברשלג ב"ר אפרים פישל הי"ו
ישיבת ויזניץ
ב"ב
חיה שרה טסלר ב"ר מנחם זאב הי"ו,
סמינר הישן ים
ירושלים
יצחק יהודה יוסף קוז'ליק ב"ר שלמה גבריאל הי"ו
ישיבת גבוהה דחסידי גור ניו יורק
ברוקלין - ניו יורק
חוה נוסבוים ב"ר נתן זאב הי"ו
1
ליקווד
יוסף מאיר גלבך ב"ר חיים ברוך הי"ו
ישיבת חיי משה
ירושלים
רונית רבינוביץ ב"ר צבי מרדכי הי"ו
סמינר עלי באר קוק
ירושלים
משה אהרן הירשמן
ישיבת קול תורה
ירושלים
חיה רחל קינסטליכר
1
בני ברק
גלעד עוקשי ב"ר גדעון שליט"א
ישיבת משכנות התורה
רחובות
רונית חומרי ב"ר חיים שליט"א
סמינר הרב כהנא
בני ברק
ישראל פרידמן ב"ר אפרים הי"ו
ישיבת באר יעקב
הר נוף ירושלים
חני בושטיין ב"ר יוחנן הי"ו
1
ירושלים
חיים צבי הריש לוריא ב"ר צבי הירש ז"ל
ישיבת בית אברהם סלונים ירושלים
הר נוף ירושלים
ברכה אידלשטיין ב"ר שמחה הי"ו
סמינר הישן
ירושלים
ישראל מרדכי וידסלבסקי
.
הר נוף – ירושלים
פנינה נחמה מינקה
1
בני ברק
שרגא פיביש רוזנבלט
ישיבת גרודנא
בני ברק
פנינה גדלוביץ
1
בני ברק
משה בוסו בן הרב יוסף שליט"א
ישיבת מיר פרידמן
פתח תקוה
אסתי בר-זכאי בת הרב יצחק שליט"א
סמינר מעלות
הר נוף ירושלים
מנחם ברויער ב"ר משה דב
ישיבת באר התורה
נתיבות
יעל קוגל ב"ר יחזקאל
1
גני הדר פתח תקוה
יחזקאל לנג ב"ר חיים הי"ו
ישיבת גרודנא אשדוד
בני ברק
עטי כהן ב"ר מאיר הי"ו .
סמינר הרב כהנא
רמת אלחנן – בני ברק
ישראל יצחק לובין ב"ר משה שליט"א
.
בני ברק
יהודית מנהיימר ב"ר אליהו מרדכי מנחם שליט"א.
1
בני ברק
אם ברצונך לקבל עדכונים על איחולים בדף זה הכנס מייל


סגור x
הברכה נקלטה ותפורסם בקרוב לאחר אישור המערכת