דוסי סטורי
מנחם לנאל
ב"ר שרגא
ישיבת עטרת ישראל
ירושלים
שרונה דובינסקי
ב"ר ישעיה
סמינר שרנסקי
בני ברק
מאת: א. מ.
מזל טוב לבה"ח והיקר מנחם לנאל הי"ו משב"ק מסור ונאמן למורנו ורבנו מרן רה"י הגרב"מ אזרחי שליט"א לרגל אירוסיו עב"ג שרונה שתחי' לאוי"ט. יה"ר שתזכו להקים בית נאמן בישראל, בית שמושתת על אדני התורה והיראה.
נוסף ו' תמוז תשע"ד
מאת: עטרסניק
למנחם היקר מזל טוב אין עליך!!!!!!!!!
נוסף ל' תשרי תשע"ה
אם ברצונך לקבל עדכונים על איחולים בדף זה הכנס מייל


סגור x
הברכה נקלטה ותפורסם בקרוב לאחר אישור המערכת