הזינו את כתובת המייל שאיתה בוצעה הרשמה לאתר, למייל יישלחו הוראות לאיפוס סיסמה. שימו לב שמופיע X כשהזנתם את המייל. אם מופיע V, המייל שהוזן לא בוצעה איתו הרשמה לאתר.