דמעות
דמעות פרק 1
פורסם: י"ז שבט תשס"ז צפיות 7491
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 2
פורסם: כ' שבט תשס"ז צפיות 6251
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 3
פורסם: כ"ד שבט תשס"ז צפיות 6203
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 4
פורסם: כ"ח שבט תשס"ז צפיות 6004
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 5
פורסם: א' אדר תשס"ז צפיות 5972
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 6
פורסם: ד' אדר תשס"ז צפיות 6234
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 7
פורסם: ח' אדר תשס"ז צפיות 6223
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 8
פורסם: י"א אדר תשס"ז צפיות 6209
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 9
פורסם: י"ז אדר תשס"ז צפיות 5991
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 10
פורסם: כ"ב אדר תשס"ז צפיות 5835
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות תקצירי הפרקים א י
פורסם: כ"ה אדר תשס"ז צפיות 5514
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 11
פורסם: א' ניסן תשס"ז צפיות 5977
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 12
פורסם: ג' ניסן תשס"ז צפיות 6092
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 13
פורסם: ט"ז ניסן תשס"ז צפיות 6974
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 14
פורסם: כ' ניסן תשס"ז צפיות 5936
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 15
פורסם: כ"ח ניסן תשס"ז צפיות 6099
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 16
פורסם: ו' אייר תשס"ז צפיות 5913
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 17
פורסם: י"ג אייר תשס"ז צפיות 5977
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 18
פורסם: י"ח אייר תשס"ז צפיות 6490
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 19
פורסם: כ"ב אייר תשס"ז צפיות 6615
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 20 פרק הסיום
פורסם: כ"ט סיון תשס"ז צפיות 7154
להורדת הפרק בפורמט PDF