דמעות
דמעות פרק 1
פורסם: י"ז שבט תשס"ז צפיות 7366
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 2
פורסם: כ' שבט תשס"ז צפיות 6171
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 3
פורסם: כ"ד שבט תשס"ז צפיות 6120
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 4
פורסם: כ"ח שבט תשס"ז צפיות 5905
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 5
פורסם: א' אדר תשס"ז צפיות 5848
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 6
פורסם: ד' אדר תשס"ז צפיות 6127
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 7
פורסם: ח' אדר תשס"ז צפיות 6093
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 8
פורסם: י"א אדר תשס"ז צפיות 6105
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 9
פורסם: י"ז אדר תשס"ז צפיות 5878
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 10
פורסם: כ"ב אדר תשס"ז צפיות 5737
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות תקצירי הפרקים א י
פורסם: כ"ה אדר תשס"ז צפיות 5429
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 11
פורסם: א' ניסן תשס"ז צפיות 5875
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 12
פורסם: ג' ניסן תשס"ז צפיות 5986
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 13
פורסם: ט"ז ניסן תשס"ז צפיות 6867
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 14
פורסם: כ' ניסן תשס"ז צפיות 5827
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 15
פורסם: כ"ח ניסן תשס"ז צפיות 5992
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 16
פורסם: ו' אייר תשס"ז צפיות 5807
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 17
פורסם: י"ג אייר תשס"ז צפיות 5860
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 18
פורסם: י"ח אייר תשס"ז צפיות 6391
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 19
פורסם: כ"ב אייר תשס"ז צפיות 6508
להורדת הפרק בפורמט PDF


דמעות פרק 20 פרק הסיום
פורסם: כ"ט סיון תשס"ז צפיות 7060
להורדת הפרק בפורמט PDF