סטארט UP
סטארט UP פרק א
פורסם: א' טבת תשס"ז צפיות 6559
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ב
פורסם: א' טבת תשס"ז צפיות 5613
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ג
פורסם: ט"ו טבת תשס"ז צפיות 6780
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ד
פורסם: י"ח טבת תשס"ז צפיות 5853
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ה
פורסם: כ"ד טבת תשס"ז צפיות 5784
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ו
פורסם: ה' שבט תשס"ז צפיות 6649
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ז
פורסם: י"ב שבט תשס"ז צפיות 6029
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ח פרק הסיום
פורסם: כ"ו שבט תשס"ז צפיות 6221
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP דברי סיום
פורסם: י"ז אדר תשס"ז צפיות 5438
להורדת הפרק בפורמט PDF