סטארט UP
סטארט UP פרק א
פורסם: א' טבת תשס"ז צפיות 6319
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ב
פורסם: א' טבת תשס"ז צפיות 5340
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ג
פורסם: ט"ו טבת תשס"ז צפיות 6482
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ד
פורסם: י"ח טבת תשס"ז צפיות 5585
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ה
פורסם: כ"ד טבת תשס"ז צפיות 5544
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ו
פורסם: ה' שבט תשס"ז צפיות 6407
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ז
פורסם: י"ב שבט תשס"ז צפיות 5793
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ח פרק הסיום
פורסם: כ"ו שבט תשס"ז צפיות 5973
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP דברי סיום
פורסם: י"ז אדר תשס"ז צפיות 5256
להורדת הפרק בפורמט PDF