סטארט UP
סטארט UP פרק א
פורסם: א' טבת תשס"ז צפיות 6527
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ב
פורסם: א' טבת תשס"ז צפיות 5578
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ג
פורסם: ט"ו טבת תשס"ז צפיות 6737
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ד
פורסם: י"ח טבת תשס"ז צפיות 5812
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ה
פורסם: כ"ד טבת תשס"ז צפיות 5747
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ו
פורסם: ה' שבט תשס"ז צפיות 6612
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ז
פורסם: י"ב שבט תשס"ז צפיות 5992
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ח פרק הסיום
פורסם: כ"ו שבט תשס"ז צפיות 6180
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP דברי סיום
פורסם: י"ז אדר תשס"ז צפיות 5404
להורדת הפרק בפורמט PDF