סטארט UP
סטארט UP פרק א
פורסם: א' טבת תשס"ז צפיות 6382
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ב
פורסם: א' טבת תשס"ז צפיות 5414
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ג
פורסם: ט"ו טבת תשס"ז צפיות 6574
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ד
פורסם: י"ח טבת תשס"ז צפיות 5654
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ה
פורסם: כ"ד טבת תשס"ז צפיות 5610
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ו
פורסם: ה' שבט תשס"ז צפיות 6470
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ז
פורסם: י"ב שבט תשס"ז צפיות 5856
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP פרק ח פרק הסיום
פורסם: כ"ו שבט תשס"ז צפיות 6042
להורדת הפרק בפורמט PDF


סטארט UP דברי סיום
פורסם: י"ז אדר תשס"ז צפיות 5300
להורדת הפרק בפורמט PDF